Νιώθω ντροπή για τις κοπέλες,

νιώθω ντροπή για εκείνες,

γιατί ποτέ δεν μου μίλησαν για αυτές με καλά λόγια,

πάντα είχαν κάτι μέσα,

κάτι μέσα βρομερό και δόλιο,

όλοι εκτός από εκείνον,

εκείνον που ονομάζουμε ¨πατέρα¨,

μόνο εκείνος μιλούσε όμορφα για αυτές.

Ευτυχώς κατάφερα και είδα από τη πλευρά του,

και τώρα δεν ζω στον κόσμο δίχως αυτές τις θεές.